Βίντεο από την εκδήλωση για τη συλλογική εργασία (Μεσοποταμία, 27/1/13)