Δικτύωση Συνεργατικών Εγχειρημάτων Αθήνας

Η Δικτύωση Συνεργατικών Εγχειρημάτων Αθήνας είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2012, με πρωτοβουλία των αυτοδιαχειριζόμενων εργασιακών σχημάτων που έχουν δημιουργηθεί στην πόλη μας τα τελευταία χρόνια.

Είμαστε συλλογικότητες ανθρώπων που προηγουμένως είτε βρισκόμασταν στην ανεργία, είτε στην εργασιακή επισφάλεια. Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, πήραμε την απόφαση να δοκιμάσουμε έναν άλλο τρόπο εργασίας, συλλογικό, με σχέσεις σεβασμού, συντροφικότητας και αλληλεγγύης. Βάλαμε λοιπόν στην πράξη την πεποίθησή μας πως δεν χρειάζονται στην οργάνωση της εργασίας κάθετες και ιεραρχικές δομές  για να αναπτύξουμε τις παραγωγικές μας ικανότητες.

kolektives.org newsletter

Μείνετε ενήμεροι για τα τελευταία μας νέα!

Manage my subscriptions

Subscribe to kolektives.org newsletter feed

Τελευταία εικόνα