Επιστολή διαμαρτυρίας συνεργατικών εγχειρημάτων σχετικά με την απουσία / εξαίρεση των επιχειρήσεων  της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας από τις ενισχύσεις επιχειρήσεων

Επιστολή διαμαρτυρίας σχετικά με την απουσία των επιχειρήσεων  της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας από τις ενισχύσεις επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του SARS-CoV-2, στην Κοινή σας Απόφαση με αριθμό 39162 ΕΞ 2020 που αφορά στην αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων.

Στην απόφαση αυτή ορίζονται συγκεκριμένες νομικές μορφές επιχειρήσεων, όπως οι  Ο.Ε.,Ε.Ε,Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.

ΑΓΝΟΟΥΝΤΑΙ και μένουν ακάλυπτες από τις ωφελούμενες επιχειρήσεις, οι μορφές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, όπως οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, οι Συνεταιρισμοί και νομικές μορφές ΚΑΛΟ.

Με την παρούσα συνθήκη, αυτή η απόφαση καθιστά την συντήρηση και την επαναλειτουργία των επιχειρήσεών μας ανέφικτη. Θεωρούμε ότι είναι σκόπιμη και πολιτικά κατευθυνόμενη στο να πλήξει τους συνεταιρισμούς, μιας και η αλληλέγγυα οικονομία δε βρίσκεται στην ατζέντα των επιχειρήσεων που υποστηρίζονται από την κυβέρνηση και αποτελεί ένα μέρος της οικονομίας που δεν ενδιαφέρει την νεοφιλελεύθερη πολιτική. Από την στιγμή που δεν εξαιρέθηκαν οι επιχειρήσεις των αφεντικών δε μπορούμε να καταλάβουμε γιατί επιχειρήσεις σα τις δικές μας δεν αναγνωρίζονται ισότιμα, κάτι που δικαιωματικά θα έπρεπε να ισχύει, καθώς έχουν τις ίδιες οικονομικές και νομικές υποχρεώσεις προς το κράτος.

Έτσι ζητάμε και την αναγνώριση των δικαιωμάτων μας με την άμεση ένταξη των επιχειρήσεών μας στα έκτακτα μέτρα ενίσχυσης.

 

Αλληλεγγύη στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες που διεκδικούν την ανάκληση των απολύσεων, της εκ περιτροπής εργασίας, καθώς και καμία μείωση μισθών.

 

Δικτύωση Συνεργατικών Εγχειρημάτων Αθήνας

Coopenair Festival - Φεστιβάλ Συνεργατισμού

Ακυβέρνητες Πολιτείες Συνεργατικό Βιβλιοπωλείο-Καφέ

Άλλος Τρόπος Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Ανάκατα / συνεργατικό καφενείο

Από Κοινού: Ψυχοκοινωνική Ενδυνάμωση και Ψυχοθεραπεία

Beaver Γυναικείος Συνεταιρισμός

Bios Coop Κοινωνικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Θεσσαλονίκης

Blossom Υπηρεσίες εναλλακτικών Θεραπειών

Εκλεκτίκ Συνεργατικό Παντοπωλείο & Καφενείο

Ντόμινο καφέ - μπαρ

Οι Εκδόσεις των συναδέλφων

Obscura Cooperative Lab

Ποέτα Συνεταιριστικό Βιβλιοπωλείο Καφέ

Σ.Ε. ΒΙΟ.ΜΕ. ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Συνεργατικό Μπακάλικο ο Χοχλιός

Συνεργατικό Καφενείο Περιβολάκι

Συνεργατικό Καφενείο Το Συγγρουόμενο

Συνεταιρισμός Συν. αλλοις

Συνεταιρισμός Τζεπέτο

Το Κιβώτιο-Συνεταιρισμός/Κολεκτίβα εργασίας

Το Παγκάκι-Καφενείο/Κολεκτίβα Εργασίας

Το Ωραίον Ντεπώ. Συνεργατικό Καφενείο-Παντοπωλείο

Utopian Garden Κοιν.Σ.Επ.

Youkali (Γιουκάλι)

Χάρτα Συνεργατικό Καφενείο

Συνεργατικό καφενείο-εκδόσεις Μοτοκούζι