Ποιοι/ες είμαστε - Αρχές ενότητας

Η Δικτύωση Συνεργατικών Εγχειρημάτων Αθήνας είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2012, με πρωτοβουλία των αυτοδιαχειριζόμενων εργασιακών σχημάτων που έχουν δημιουργηθεί στην πόλη μας τα τελευταία χρόνια.

Είμαστε συλλογικότητες ανθρώπων που προηγουμένως είτε βρισκόμασταν στην ανεργία, είτε στην εργασιακή επισφάλεια. Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, πήραμε την απόφαση να δοκιμάσουμε έναν άλλο τρόπο εργασίας, συλλογικό, με σχέσεις σεβασμού, συντροφικότητας και αλληλεγγύης. Βάλαμε λοιπόν στην πράξη την πεποίθησή μας πως δεν χρειάζονται στην οργάνωση της εργασίας κάθετες και ιεραρχικές δομές  για να αναπτύξουμε τις παραγωγικές μας ικανότητες.

Μέσα από τις συναντήσεις μεταξύ των συλλογικοτήτων μας, διαπιστώσαμε ότι είμαστε μεν διαφορετικές, αλλά μας ενώνουν κοινές αρχές και πρακτικές που θα θέλαμε να μοιραστούμε με την κοινωνία.

α) Είμαστε εργασιακά εγχειρήματα τα οποία έχουν σαν βασική επιδίωξη την εξάλειψη ιεραρχιών και ανισοτήτων. Λειτουργούμε χωρίς μετόχους - ιδιοκτήτες, χωρίς αφεντικά,  με ισότιμες σχέσεις μεταξύ μας τόσο στην οργάνωση της εργασίας όσο και στη λήψη αποφάσεων. Το ίδιο ισότιμα γίνεται και η ανταμοιβή της εργασίας, με βάση την αρχή “ίση αμοιβή για ισόχρονη εργασία”, ανεξάρτητα από εκείνες τις παραμέτρους που καθορίζουν τις αποδοχές στον καπιταλιστικό εργασιακό στίβο, όπως για παράδειγμα η ηλικία, το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο, οι αρμοδιότητες. Οι μόνες περιπτώσεις που δεν ισχύει αυτό αφορά σε συναδέλφους που έχουν αυξημένες ανάγκες, κατόπιν της συλλογικής απόφασης όλων.

β) Είμαστε εργαζόμενοι και όχι “συνεταιρισμένοι ιδιοκτήτες”. Όλες και όλοι μας που εργαζόμαστε στα συνεργατικά εγχειρήματα είμαστε ισότιμα μέλη, και δεν προσλαμβάνουμε άλλους με όρους εξαρτημένης μισθωτής εργασίας. Στόχος μας είναι ο αξιοπρεπής βιοπορισμός των μελών μας, μέσω της παροχής χρήσιμου και ποιοτικού έργου για το κοινωνικό σύνολο, και όχι κάποια “απόδοση κεφαλαίου”. Έτσι, τα εγχειρήματά μας δεν αποσκοπούν στο επιχειρηματικό κέρδος. Σε περίπτωση που υπάρχουν οικονομικά πλεονάσματα, σκοπός μας είναι να κοινωνικοποιούνται με διάφορους τρόπους (π.χ. ένταξη νέων μελών, μείωση τιμών πώλησης, στήριξη αντίστοιχων εγχειρημάτων ή αυτοοργανωμένων κοινωνικών δομών και κινημάτων).
 
γ) Είμαστε συλλογικότητες ανθρώπων που οραματιζόμαστε έναν διαφορετικό κόσμο, βασισμένο στην ισότητα και την αλληλεγγύη. Έναν κόσμο που να χωράει όλους και όλες, ανεξαρτήτως εθνικότητας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, χρώματος και κουλτούρας. Γι' αυτό το λόγο, στους κόλπους μας  δεν ανεχόμαστε ρατσιστικές, σεξιστικές, εθνικιστικές ή νεοφασιστικές συμπεριφορές και απόψεις. Στεκόμαστε αλληλέγγυες και αρωγοί στα κοινωνικά κινήματα που εμφορούνται από τις ίδιες ιδέες.

δ) Είμαστε συλλογικές προσπάθειες που επιδιώκουμε να έχουμε υψηλό βαθμό αυτονομίας από κρατικές, κομματικές, επιχειρηματικές ή άλλες θεσμικές εξαρτήσεις. Προφανώς δεν αγνοούμε ότι δραστηριοποιούμαστε μέσα σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, αλλά προσπαθούμε να σταθούμε στα πόδια μας, τόσο οργανωτικά όσο και οικονομικά, με βασικό κορμό τις δικές μας δυνάμεις χωρίς εξάρτηση, με τη μορφή μόνιμης χρηματοδότησης ή άλλου τύπου προώθησης, από κρατικούς, κομματικούς, επιχειρηματικούς παράγοντες.