Οι στόχοι μας

Μέσω της Δικτύωσής μας, επιδιώκουμε τρεις γενικούς στόχους:

1. Την αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των εγχειρημάτων που απαρτίζουν τη Δικτύωση. Προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε η μία συλλογικότητα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της άλλης, να σχηματίσουμε δηλαδή μια αλληλέγγυα εσωτερική αγορά. Αντίστοιχα προωθούμε όλες μαζί την ύπαρξη, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες όλων των εγχειρημάτων μας στην κοινωνία. Διερευνούμε, επίσης, και άλλους τρόπους οικονομικής, οργανωτικής και τεχνικής αλληλοβοήθειας μεταξύ μας. Στόχος μας, επίσης, είναι η ανταλλαγή εμπειριών και προβληματισμών όσον αφορά στη νέα, για όλους και όλες μας, εμπειρία της χειραφετημένης συλλογικής εργασίας.

2. Τη διάδοση της ιδέας των συνεργατικών εγχειρημάτων στην κοινωνία αλλά και την παροχή στήριξης σε συλλογικότητες που θέλουν να ξεκινήσουν μια τέτοια προσπάθεια. Στο πλαίσιο αυτό επεξεργαζόμαστε μια σειρά εξωστρεφών παρεμβάσεων, μέρος των οποίων είναι και η λειτουργία του ιστοτόπου kolektives.org, αλλά και η επεξεργασία συμβουλευτικού εγχειριδίου ίδρυσης ενός συνεργατικού εγχειρήματος. Παράλληλα, καθένα από τα εγχειρήματά μας παρέχει ενεργητικά κάθε συμβουλή και βοήθεια μπορεί σε συλλογικότητες που σκέφτονται να ιδρύσουν ένα συνεργατικό εγχείρημα.

3. Τη συντονισμένη συμμετοχή μας στον αγώνα για έναν ευρύτερο κοινωνικό μετασχηματισμό.
Παρότι κατανοούμε τους περιορισμούς που θέτει η υφιστάμενη κοινωνική, πολιτική και οικονομική οργάνωση, στα πλαίσια της οποίας αναγκαστικά λειτουργούμε, θεωρούμε ότι η δράση μας ανοίγει δυνατότητες για την υπέρβασή της.  Δεχόμενες/οι τις αντιφάσεις και τα παρόντα όρια των εγχειρημάτων μας προς αυτή την κατεύθυνση, πιστεύουμε ότι η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ μας μπορεί να δημιουργήσει ισχυρότερες δυναμικές, που θα αμφισβητούν έμπρακτα την κυρίαρχη οργάνωση της εργασίας και γενικότερα την δικτατορία της καπιταλιστικής οικονομίας. Πρόκειται για ένα στρατηγικό στόχο, τον οποίο δεν  διαχωρίζουμε από την επιτυχία των δικών μας εγχειρημάτων. Σαν πρώτα βήματα, επιδιώκουμε την άμεση σύνδεσή μας τόσο με το αυτόνομο εργατικό κίνημα, όσο και με το κίνημα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.