Συνέντευξη του Β.Γ. από το Κιβώτιο σε βίντεο για την αστυνομική βία στο Ρέθυμνο