Προβολές Ντοκιμαντέρ @ Beaver (Ιούνιος)

Τετάρτες στις 20.30

Τετάρτη 3/6
«Μ’ ένα Σμπάρο δυο Τρυγόνια» [2014] (60’)
της Λώρας Μαραγκουδάκη 

Τετάρτη 10/6
Unearthing Disaster [2013]
των Angela Anderson και Angela Melitopoulos

Τετάρτη 17/6
The Girls are Here - Τα Θηλυκά είναι Εδώ [2014]
της Ναταλίας Κουτσούγερα

Τετάρτη 24/6
Ελαία [2013]
του Γιώργου Δελή

Περισσότερα: http://beavercafe.blogspot.gr/2013/09/events.html