Αφίσα για την οικονομική ενίσχυση της Βιο.Με. και του Εργατικού Ιατρείου της Βιο.Με.

Αφίσα για την οικονομική ενίσχυση της Βιο.Με. και του Εργατικού Ιατρείου της Βιο.Με.

Η αφίσα

Η αφίσα ξεκίνησε το 2016 και ολοκληρώθηκε το 2018. Επηρεάστηκε από την αφίσα ‘Project Uter’, που δημιούργησε το 2014 μια κολλεκτίβα σχεδιαστών από την Μαγιόρκα Ισπανίας, η οποία αναφέρεται στην «δημόσια συζήτηση» στην Ισπανία για το ζήτημα των εκτρώσεων. Επίσης επηρεάστηκε, όπως η αφίσα ‘Project Uter’, από τις αφίσες και το artwork που σχεδιάζει η Beehive Design Collective από το Maine των ΗΠΑ με θεματικές όπως ‘Free trade area of the Αmericas’, ‘The true cost of coal’ κ.α. Αντίθετα με την προφορική αφηγηματική χρήση των αφισών των δύο τελευταίων συλλογικοτήτων, η παρούσα αφίσα δεν έχει μια τέτοια αφηγηματική διάσταση σαν οργανωτικό χαρακτηριστικό της δομής της.

Creative Commons

Η αφίσα υπόκειται στη Creative Commons Άδεια Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές  (CC BY-NC-SA 4.0)

Η διανομή – οικονομική ενίσχυση

Τις 362 (από συνολικά 500) εκτυπωμένες αφίσες σε μέγεθος 55 εκ. επί 77 εκ. μπορείτε να τις βρείτε στα παρακάτω συνεργατικά εγχειρήματα. Η τιμή της αφίσας είναι 3 ευρώ και τα έσοδα θα πάνε για οικονομική ενίσχυση του αυτοδιαχειριζόμενου εργοστασίου της Βιο.Με. και του Εργατικού Ιατρείου της Βιο.Με. Το υψηλής ανάλυσης εκτυπώσιμο αρχείο θα αναρτηθεί σ’ αυτή την ιστοσελίδα σε λίγο καιρό.

Αθήνα:

Θεσσαλονίκη:

Ρέθυμνο:

 

Ομάδα COOP

 

Poster for the financial aid of Vio.Me. and the Workers Infirmary of Vio.Me.

The poster

The creation of the poster begun in 2016 and was completed in 2018. Its creation was influenced by the ‘Project Uter’ poster, created in 2014 by a design collective from Mallorca, Spain which has as a subject ‘the “debate” about abortion’ in Spain. Another influence, as was also for the ‘Project Uter’ poster, was the posters and artwork of the Beehive Design Collective situated in Maine, US with themes such as the ‘Free trade of the Americas’, ‘The true cost of coal’ etc. Contrary to the orally narrational use of the posters of these design collectives, the present poster has no such dimension in the organization of its visual structure.

Creative Commons

The poster is under the Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License.

Distribution – Financial aid purpose

362 posters (of 500 in sum) printed in Tauro 170gr paper with the dimensions 55 cm by 77 cm can be purchased for 3 euros in the below listed collectives. The sum will be given to the workers self-managed factory of Vio.me. and the Workers infirmary of Vio.Me. The full size printable version of the poster will be shared as a file on this page soon.

Athens:

Thessaloniki:

Rethymno:

 

COOP collective