Φωτογραφίες και βίντεο από την εκδήλωση για τις ανακτημένες επιχειρήσεις (Νομική, 19-03-2016)