Πώς λειτουργούμε;

Η Δικτύωσή μας συναντιέται μια φορά το μήνα, στην τακτική μας συνέλευση. Σε αυτήν, συμμετέχουμε ως συλλογικότητες και όχι ως άτομα. Οι εκπρόσωποι κάθε εγχειρήματος εκφράζουν τις απόψεις των συλλογικοτήτων τους, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί εντός των επιμέρους συνελεύσεων. Αποφασίζουμε, λοιπόν, αφού έχει προηγηθεί διαβούλευση του συνόλου των συναδέλφων και αφού μέσω της σύνθεσης των διαφορετικών απόψεων, έχει εξευρεθεί η βέλτιστη απόφαση. Η μέθοδος που ακολουθούμε είναι αυτή της σύνθεσης-συνδιαμόρφωσης και όχι της ψηφοφορίας. Έτσι, μπορεί να απαιτείται περισσότερος χρόνος για τη λήψη αποφάσεων, αλλά θεωρούμε ότι αφενός χτίζουμε βαθύτερους δεσμούς μεταξύ μας και αφετέρου καταλήγουμε σε πιο σφαιρικές και ορθές αποφάσεις. Θέμα αναθεώρησής τους μπορεί να τεθεί μόνο μετά την πάροδο ενός χρόνου. Αυτό, φυσικά, δεν ισχύει σε περίπτωση που υπάρχει η γενική αίσθηση ότι μια απόφαση ήταν λάθος ή χρειάζεται άμεση επικαιροποίηση.

Οι συνελεύσεις μας είναι ανοιχτές σε κάθε αντίστοιχο εγχείρημα που μοιράζεται τις αρχές μας, σέβεται τις διαδικασίες μας και εμπνέεται από τους σκοπούς μας, ανεξαρτήτως νομικού προσώπου. Αρχικά, τα νέα εγχειρήματα έχουν την ιδιότητα του παρατηρητή, μπορούν δηλαδή να παρακολουθούν τις διαδικασίες και να εκφράζουν τις απόψεις τους, αλλά όχι να συναποφασίζουν. Εντάσσονται ως μέλη στη Δικτύωση μετά από τη συμμετοχή τους σε τρεις συνελεύσεις και τη σύμφωνη γνώμη των υπόλοιπων εγχειρημάτων.

Σε περίπτωση που κάποιο εγχείρημα παραβιάζει τις αρχές ενότητας ή επιδεικνύει αντισυντροφική συμπεριφορά, υπάρχει η δυνατότητα αναφοράς του θέματος στη συνέλευση της Δικτύωσης, όπου συζητείται κατά προτεραιότητα. Σε περίπτωση μη αλλαγής στάσης, όσο και αν επιδιώκουμε να μην συμβεί ποτέ, υπάρχει και η δυνατότητα αποπομπής κάποιου εγχειρήματος από τη Δικτύωση.

Τα εγχειρήματα που συμμετέχουν στην Δικτύωση αναλαμβάνουν την ευθύνη να συμμετέχουν στις διαδικασίες της. Σε περίπτωση συνεχόμενης απουσίας κάποιου εγχειρήματος, για διάστημα τουλάχιστον τριών συνελεύσεων, αυτό χάνει το δικαίωμα συναπόφασης και πλήρους συμμετοχής στη Δικτύωση. Για να ενταχθεί και πάλι, απαιτείται η επιστροφή στις διαδικασίες με το status του παρατηρητή, όπως δηλαδή και για τα νέα εγχειρήματα.